Straeon poblogaidd

William Williams Pantycelyn 1717-2017

Ar drichanmlwyddiant geni y Per Ganiedydd, mae'r ysgolhaig Derec Llwyd Morgan yn trafod yr hyn sy'n gwneud geiriau ei emynau yn berthnasol heddiw.

Idris Thomas, Deiniolen, sy'n dweud fod Cyngor Gwynedd yn "dwyn oddi ar y dyfodol" wrth gau llyfrgelloedd y sir.

A oes yna unrhyw un yn malio am yr iaith bellach? Dyna gwestiwn Geraint Jones, wrth weld y genhedlaeth ifanc yn cael ei llyncu gan ddiwylliant Saesneg, Eingl-Americanaidd...

Mae ymgyrchu tros statws swyddogol i'r iaith Gymraeg wedi chwalu gobeithion Geraint Jones am yrfa yn y Gyfraith.

Fideos YouTube