Etholiad brys ar Fehefin 8

Straeon poblogaidd

Mihangel Morgan sy'n darllen darn o'i gyfrol newydd o straeon byrion - 60.

Ddyddiau wedi'i ethol yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, mae'r myfyriwr Hanes Cymru, Gwion Llwyd, yn sôn am rai o'r pethau sydd ar flaen ei feddwl ar ddechrau ei gyfnod yn y swydd.

Mae'r wraig o'r Waunfawr ger Caernarfon yn un o lywodraethwyr carchar mwya' gwledydd Prydain

Roedd yr hanesydd a chyn-Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o ddisgyblion cyntaf yr ysgol Gymraeg yn Llanelli ar Fawrth 1, 1947.

Fideos YouTube