Canrif Lloyd George 1916-2016

Y pethau sy'n ein corddi...

Ffederaliaeth oedd yn mynd â bryd LG, meddai Winston Roddick - trefn a fyddai'n derbyn y gwahaniaethau rhwng cenhedloedd 'Prydain'

Cwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru, Winston Roddick, sy'n dweud pam mai poster o'r eiriolwr oedd y "un o'r bobol" oedd ganddo ar wal ei swyddfa.

O'i enedigaeth yn 1935, fe fu Lloyd George yn ddyn pwysig ym mywyd yr Arglwydd Roberts o Landudno...

Fe fyddai Lloyd George yn "ddigon bodlon" gyda syniadau'r blaid ar heddwch, mewnfudwyr ac Ewrop, meddai'r Arglwydd Roberts o Landudno

Dyma be' ddigwyddodd pan ddaeth brawd Lloyd George, William, ar ymweliad â chartre' Twm Morys, ac yntau'n fachgen 4 oed...

Gan mlynedd union ers i David Lloyd George ddod yn Brif Weinidog, mae'r bardd, Twm Morys, yn egluro pam ei fod wedi'i gyfareddu gan y Dewin.

Emrys Williams, Cadeirydd Cyfeillion yr Amgueddfa yn Llanystumdwy, sy'n sôn am yr angen i godi arian a marchnata mwy ar yr unig amgueddfa sy'n dathlu bywyd cyn-Brif Weinidog Prydeinig

Fideos YouTube