"Gwnewch y pethau bychain" - trafod Cymreictod

Kim Howells ym Mhrifysgol Bangor

Straeon poblogaidd

William Williams Pantycelyn 1717-2017

Ar drichanmlwyddiant geni y Per Ganiedydd, mae'r ysgolhaig Derec Llwyd Morgan yn trafod yr hyn sy'n gwneud geiriau ei emynau yn berthnasol heddiw.

Idris Thomas, Deiniolen, sy'n dweud fod Cyngor Gwynedd yn "dwyn oddi ar y dyfodol" wrth gau llyfrgelloedd y sir.

A oes yna unrhyw un yn malio am yr iaith bellach? Dyna gwestiwn Geraint Jones, wrth weld y genhedlaeth ifanc yn cael ei llyncu gan ddiwylliant Saesneg, Eingl-Americanaidd...

Mae ymgyrchu tros statws swyddogol i'r iaith Gymraeg wedi chwalu gobeithion Geraint Jones am yrfa yn y Gyfraith.

Yn ail ran ei gyfweliad â golwg360, mae Geraint Jones yn dweud na fyddai neb yn "colli dagrau" pe bai swydd Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei diddymu.

Geraint Jones, Trefor, sy'n trafod sefyllfa'r iaith Gymraeg, hanner canrif wedi iddo ef fod yr aelod cynta' o Gymdeithas yr Iaith i gael ei garcharu

Sengl Nadolig y band roc, Mas Tu Fas

Fideos YouTube