Uwch Weithiwr Achos Cwsmeriaid – CCW

13 Mai 2020

Uwch Weithiwr Achos Cwsmeriaid – Caerdydd neu Birmingham (dwy swydd ar gael)

 

CCW yw’r llais annibynnol dros ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, wrth ddarparu cyngor a chymorth am ddim. Mae’n holl waith yn cael ei lywio gan ymchwil helaeth, a ddefnyddiwn i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

Rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Achos Cwsmeriaid i ymuno â’n Tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid, naill ai yng Nghaerdydd neu Birmingham. Byddwch yn canolbwyntio ar gwsmeriaid a bydd gennych brofiad o ymdrin â chwynion ynghyd â sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanofol ar gyfer y swydd yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio eu profiad diweddar perthnasol o weithio mewn swyddfa sy’n ymdrin â chwynion, ymchwilio i gwynion ac ymholiadau’n ddyddiol, er mwyn cyflawni ein cenhadaeth o sicrhau gwasanaeth diogel a dibynadwy, a bargen deg i ddefnyddwyr dŵr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mai 2020.

Oherwydd amgylchiadau presennol yn sgil Coronafeirws, mae’n debygol y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell gan ddefnyddio dulliau technolegol addas.

Mae’r manylion llawn a’r meini prawf hanfodol yn ddogfen ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’.

Dim ond ceisiadau sy’n defnyddio ffurflen gais CCW fydd yn cael eu derbyn. Ni allwn dderbyn CV ar ei ben ei hun. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.ccwater.org.uk neu ffoniwch 0121 345 1057/53. E-bostiwch eich cais i recruitment@ccwater.org.uk

Mae pecyn cais yn Gymraeg ar gael ar ein gwefan.

Enw’r cwmni neu sefydliad
CCW
E-bost am fwy o wybodaeth
recruitment@ccwater.org.uk
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mai 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.