Tiwtor Dysgu Cymraeg – Cyfnod Mamolaeth, Prifysgol Aberystwyth

18 Mawrth 2020

Dysgu Cymraeg

De Ceredigion

Hyd at 36.5 awr yr wythnos

Cyfnod penodol o 1 Awst 2020 i 31 Gorffennaf 2021

Gradd 6: £28,331 i £33,797 y flwyddyn pro rata

 I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Swydd cyfnod mamolaeth yw hon, a chaiff y cytundeb ei gadarnhau yn derfynol yn amodol ar gadarnhau trefniadau mamolaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar bob lefel, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt. Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyf: DC.20.3146

I ymgeisio: https://jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/tiwtor-dysgu-cymraeg-415805.html

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Dyddiad Cyfweliad: Ebrill 2020

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.