Swyddogion Gweinyddol – Estyn

7 Chwefror 2020

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer rôl Swyddog Gweinyddol yn Estyn.

Mae Estyn yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer cyflawni swyddogaethau allweddol yn Estyn. Bydd Estyn yn gyfrifol am unrhyw un o swyddogaethau cymorth busnes Estyn.

Meini prawf penodol y swydd

  • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da (Microsoft Office)
  • Yn drefnus, yn meddu ar allu rheoli amser da ac yn gallu rheoli blaenoriaethau cystadleuol
  • Yn hawdd mynd atynt ac yn gallu ffurfio perthnasoedd gwaith effeithiol gyda chydweithwyr ac yn allanol, a bod â sgiliau rhyngbersonol da
  • Yn gallu nodi problemau a’u datrys yn gyflym
  • Yn gallu gweithio’n annibynnol a defnyddio’ch menter, gan gydweithredu ar yr un pryd ag aelodau’r tîm ac eraill ledled Estyn
  • Gallu i weithio trwy gyfrwng Cymraeg

Cyflog – £20,000 – £23,250

Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad – Caerdydd, ble gellir parcio am ddim

Mae manylion am sut i ymgeisio ar gael o www.estyn.llyw.cymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb, dydd Iau 20 Chwefror 2020.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.estyn.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-estyn/swyddi-gwag?_ga=2.201092462.1764817106.1580747152-847085488.1489742629
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.