Swyddog Prawf Ddarllen Rhan Amser – Menter a Busnes

13 Chwefror 2020

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Meifod neu Llanelwy

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £23,639 – £28,959

Cytundeb:                                 Rhan amser – 60% FTE

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Prawf-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.