Swyddog Llywodraethu Corfforaethol (cyfnod mamolaeth) – CGA

18 Mai 2020

Cyfnod mamolaeth – cyfnod penodol am 12 mis

£24,415 y flwyddyn pro rata (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio’n uniongyrchol â’r Prif Weithredwr, y Cadeirydd ac aelodau’r Cyngor, bydd y Swyddog Llywodraethu Corfforaethol yn gyfrifol am gydlynu papurau, trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd a chynnal cofnodion llywodraethu corfforaethol. Fel aelod o’r tîm Gwasanaethau Corfforaethol, bydd y Swyddog Llywodraethu Corfforaethol hefyd yn darparu cymorth gweinyddol cyffredinol dwyiethog i’r swyddfa a’r swyddogaeth adnoddau dynol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhugl yn y Gymraeg, yn medru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn meddu ar brofiad o gymryd cofnodion. Yn ogystal, bydd yn meddu ar sgiliau trefnu, cyfathrebu a rhyngbersonol cryf.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i   Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint) pro rata.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 y.p. ar 1 Mehefin 2020.

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor y Gweithlu Addysg
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.ewc.wales/recriwtio
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.