Swyddog Gweinyddol Rhan Amser – Amgueddfa Cymru

12 Chwefror 2020

Adran Hanes ac Archaeoleg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 

17.5 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd C £9,066.68 – £11,163.28

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cyfweld: 13 Mawrth 2020

I ymgeisio: https://fusion.webrecruit.co.uk/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=52077&boardid=2421

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mawrth 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.