Swyddog Gweinyddol (Llawn Amser) – Mudiad Meithrin

19 Mawrth 2020

Aberystwyth

Lleoliad: Swyddfa Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD.

Cyflog: MM 15 – 20 £20,215 – £23,573 y flwyddyn.

Oriau: Llawn amser. 37.5 awr yr wythnos (rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener). Cytundeb tymor penodol (tan 31.03.2021 gyda phosibiliad o estyniad)

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth am y swydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

 

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Rhys Jones, Pennaeth Trefniadaeth a Rheolwr Gweinyddiaeth, Aelodaeth a Busnes                                                                  01970 639639  rhys.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 31.03.2020

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-4.doc
Disgrifiad swydd
1b-Swyddog-Gweinyddol-19.03.2020-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.