Swyddog Datblygu – Pen Llŷn ac Eryri (dros dro) – Menter a Busnes

13 Ionawr 2020

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Adref, Aberystwyth neu Gaerdydd

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Datblygu Rhanbarthol

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £28,959 – £31,618

Cytundeb:                                  Dros dro

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Datblygu-3.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.