Swyddog Cymunedol – Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

31 Ionawr 2020

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau.

Cyflog: £18,000 – £20,000 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir gweithio oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Prif Swyddog.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn adeiladu ar y partneriaethau sydd yn bodoli a datblygu’r Fenter ymhellach.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Bethan Davies trwy e-bostio menter@micnpt.cymru neu ffonio 01639 763819.

CYNHELIR CYFWELIADAU YN YSTOD YR WYTHNOS SY’N CYCHWYN: 09/03/20

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.