Rheolwr Trawsnewid Archifau – Cyngor Sir Gâr

10 Chwefror 2020

Adran Cymunedau

Hamdden / Parc Myrddin, Caerfyrddin

£42,683 – £46,514 (Gradd L)

Cyf.: 1/027953

Mae Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin ar fin cael ei drawsnewid. Mae’r Cyngor, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, wedi buddsoddi £2.6m mewn cyfleuster newydd sbon yn Llyfrgell Caerfyrddin lle bydd canolfan ymchwil a gwybodaeth o’r radd flaenaf yn gartref newydd i’r casgliad archifau. Mae’r archifau a’r llyfrgell yn cael eu lleoli yn yr un man ac mae’r pwyslais ar drawsnewid Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin mewn modd radical i greu gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr â chynulleidfaoedd amrywiol, a hynny drwy gydweithio helaeth a darparu gwasanaethau llawn dychymyg i’n cymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad y cwsmer, ehangu mynediad i’r casgliadau ar draws amrywiol gyfryngau a datblygu cynulleidfaoedd a gwella cyfranogiad. Bydd y rheolwr newid hwn yn weithiwr proffesiynol cymwysedig a medrus iawn ym maes archifau a fydd yn llywio’r gwasanaeth drwy achredu a thu hwnt.

Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jane Davies, Uwch Reolwr Gwasanaethau Diwylliannol ar janedavies@carmarthenshire.gov.uk neu 01554 742180.

Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru

Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?language=cy&latest=01007236
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Mawrth 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.