Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd  (Gogledd Ddwyrain) – Menter a Busnes

10 Ionawr 2020

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                     Datblygu Bwyd

Lleoliadau:                              Llanelwy neu Bangor

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm –  Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Bychain a Meicro

Graddfa:                                  5

Cyflog:                                    £30,732 – £32,785

Cytundeb:                              Llawn-amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser,  o leiaf 30 awr yr wythnos)

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.