Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd  (cyfnod mamolaeth) – Menter a Busnes

10 Ionawr 2020

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                     Datblygu Bwyd

Lleoliadau:                              Bangor neu Lanelwy

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm – Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Bychain a Meicro

Graddfa:                                  5

Cyflog:                                    £30,732-£32,785

Cytundeb:                              Cyfnod mamolaeth: llawn-amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser,  o leiaf 30 awr yr wythnos)

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws ardal Conwy a Meirionnydd a’r cyffuniau i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.