Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg) – ITV Cymru Wales

15 Mai 2020

Dyma gyfle gwych a chyffrous i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â’r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a’r Byd, byddwch yn llawn syniadau am straeon gwreiddiol a’r gallu i weithio dan bwysau mewn awyrgylch heriol.  Bydd gennych ddealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol,  gweledigaeth greadigol ac uchelgais glir i greu cynnwys blaengar i bobl ifanc Cymru.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol.

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

 

Anghenion y Rôl – 

  • Dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol

  • Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol a chreadigol a gyfer digidol neu ddarlledu.

  • Y gallu i gynhyrchu, ymchwilio, cynllunio a datblygu syniadau gwreiddiol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.

  • Gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru, y DU a’r Byd.

  • Y gallu i weithio o fewn terfynau amser, gyda phrofiad o weithio dan bwysau yn hanfodol.

  • Gwybodaeth ymarferol drylwyr o gydymffurfiaeth a materion cyfreithiol.

  • Sgiliau Cymraeg cryf (sillafu a gramadeg cywir yn hanfodol)

  • Y gallu i weithio yn dda o fewn tîm ac yn unigol hefyd ar brydiau

  • Profiad o olygu sylfaenol a/neu ffilmio yn ddymunol, neu’n arddangos parodrwydd i ddysgu gan ddefnyddio technoleg newydd.

  • Dealltwriaeth dda o amrywiaeth a chynhwysiant.

Enw’r cwmni neu sefydliad
ITV Cymru Wales
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.itvjobs.com/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.