Cynhyrchydd (Rhaglenni Cymraeg) – ITV Cymru Wales

15 Mai 2020

Dyma gyfle prin a chyffrous i gynhyrchydd creadigol ymuno a thîm materion cyfoes ITV Cymru, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng  Nghymru a’r Byd, digonedd o syniadau gwreiddiol, dealltwriaeth ragorol o gynulleidfaoedd digidol a phrofiad eang fel newyddiadurwr.  Bydd gennych sgiliau ffilmio cryf wrth hunan saethu, byddwch yn gyfrifol am olygu cynnwys gwreiddiol ac yn gallu ysbrydoli ac arwain tîm i greu cynnwys blaengar newydd i bobl ifanc Cymru.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol.

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

 Anghenion y Rôl – 

  • Dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol

  • Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol gyda chreadigrwydd amlwg i driniaethau a chynnwys.

  • Gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru, y DU a’r Byd, gyda phrofiad blaenorol o gynhyrchu cynnwys materion cyfoes.

  • Barn olygyddol gref gyda gwybodaeth ymarferol drylwyr o gydymffurfiaeth a materion cyfreithiol.

  • Sgiliau cyfarwyddo, ffilmio a golygu yn hanfodol gyda phrofiad eang o hunan saethu.

  • Sgiliau Cymraeg cryf (sillafu a gramadeg cywir yn hanfodol)

  • Cyfathrebwr cryf gyda’r gallu i ysbrydoli ac arwain o fewn tîm.

  • Y gallu i weithio o fewn terfynau amser, gyda phrofiad o weithio dan bwysau yn hanfodol.

  • Dealltwriaeth dda o amrywiaeth a chynhwysiant.

Enw’r cwmni neu sefydliad
ITV Cymru Wales
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.itvjobs.com/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.