Cyfieithydd – Cyngor Sir Powys

6 Ionawr 2020

Graddfa 8 (£24,799 – £26,317)

Lleoliad: Llandrindod

Pecyn : 37 awr, Parhaol

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd.

Byddwch yn gweithio yn Llandrindod am ran o’r wythnos, ac mae hyblygrwydd mewn perthynas â gweddill yr wythnos.

Mae hon yn swydd lawn amser, ond byddem hefyd yn ystyried ceisiadau i rannu swydd neu i weithio’n rhan amser.

I gael rhagor o wybodaeth ac ymgeisio, ewch i ein gwefan, gweler isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
ce0278li.webitrent.com/ce0278li_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=005430NKIi&WVID=85728810A9&LANG=CYM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.