Clercod Tribiwnlys dan Hyfforddiant – Tribiwnlys Prisio Cymru

4 Chwefror 2020

£22,462 i £24,799 y flwyddyn

Cyffordd Llandudno, Abertawe neu Gasnewydd

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru yn bwriadu penodi hyd at dri Chlerc Tribiwnlys dan Hyfforddiant.  Mae Clercod Tribiwnlys yn darparu gwasanaethau cymorth i aelodau’r tribiwnlys.  Swyddogaeth flaenllaw yw darparu cyngor yn yr ystafell wrandawiad ar gyfraith trethiant lleol yng Nghymru (Y Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes).  Rhoddir hyfforddiant ar hyn dros gyfnod o ddwy flynedd.  Bydd y rhai a benodir yn barod i symud i brif raddfa gyflog Clerc Tribiwnlys (hyd at £ 36,876  y flwyddyn) wedi iddynt gwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus.

Bydd y rhai a benodir yn cael eu lleoli yn y swyddfa agosaf at eu cyfeiriad cartref, ond bydd angen teithio ledled Cymru.  Mae’r tribiwnlys yn talu am yr holl gostau teithio.  Mae’r swydd yn cynnwys  lwfans Defnyddiwr Car Hanfodol o dan delerau ac amodau’r Tribiwnlys.

Am fanylion pellach ewch i: www.tribiwnlysprisio.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.