Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol – Cyngor Sir Gâr

14 Ionawr 2020

Effeithiolrwydd Ysgolion / Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

(Dros dro hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid grant)

£79,066 – £82,578 (Soulbury 39 + hyd at 3 SPA)

Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o ddarparu system addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru, lle caiff anghenion eu nodi’n gynnar, mynd i’r afael â nhw’n gyflym a lle caiff pob dysgwr ei gefnogi i gyrraedd ei lawn botensial.  Rydym am i’r cynllunio fod yn hyblyg ac ymatebol, a’n gweithwyr proffesiynol i fod yn fedrus ac yn hyderus.  Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol a gwybodus sy’n gallu arwain ac ysbrydoli, ac sydd â’r weledigaeth i gefnogi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn effeithiol ledled rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (ardaloedd Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Powys a Chyngor Sir Abertawe).

Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?language=cy&latest=01007074
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.