Arweinydd Tîm Creadigol – Galeri, Caernarfon

13 Ionawr 2020

Mae Galeri, Caernarfon yn sefydlu Tîm Creadigol newydd er mwyn sicrhau cyfraniad mor eangfrydig a phosib i’n gwaith creadigol a marchnata.

Mae sefydlu’r tîm newydd yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig arwain y tîm sydd am fod yn gyfrifol am sefydlu partneriaethau mewnol ag allanol i greu arlwy celfyddydol, adloniant a chymunedol perthnasol ag egniol.

I gychwyn cyn gynted a phosib, mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn gyfle i’r person iawn allu arwain tîm creadigol i gynnig a hwyluso ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar, llawn syniadau sydd yn barod i wthio eu ffiniau tu hwnt i’r mannau cyfforddus a sy’n cofleidio her.

Mi fydd y person yma hefyd hefo sgiliau cyfathrebu a gweinyddu rhagorol ac yn ddigon hyderus i allu creu perthynas, partneriaethau creadigol a chysylltiadau newydd yn lleol a thu hwnt.

Dyddiad Cau:     12:00 (hanner dydd). Dydd Llun, 10.02.20

Cyfweliadau:     Dyddiad i’w gadarnhau

Cyflog:                 £27,000 – £30,000

Oriau:                   Cytundeb gwaith 37 awr yr wythnos i’w gweithio rhwng Dydd Llun a Dydd Sul fydd yn anochel yn cynnwys oriau anghymdeithasol

Am sgwrs anffurfiol:

Gwyn Roberts (Prif Weithredwr) : 01286 685 201

Ffurflen gais
Ffurflen-gais-GALERI-CAERNARFON-CYF.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-ddisgrifiad-Arweinydd.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.