Ymunwch â’r bwrdd – Shelter Cymru

1 Ebrill 2019

Mae hwn yn amser cyffrous i Shelter Cymru.

Rydym wedi datblygu gweledigaeth newydd sy’n anelu i greu mudiad torfol o ymgyrchwyr, a rydym am ehangu ein gwasanaethau cynghori er mwyn helpu mwy o bobl sy’n wynebu, neu sy’n profi, digartrefedd yng Nghymru.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Shelter Cymru yn bwriadu penodi aelodau newydd sy’n medru cyfrannu i’r amcanion hyn.

Y nod yw cynnal cydbwysedd o ran profiad ac arbenigedd ar y Bwrdd Ymddiriedolwyr er mwyn cyflwyno llywodraethiant cryf ac effeithiol, datblygiad strategol a phenderfyniadau clir. Yn y cylch recriwtio hwn byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan fenywod sy’n byw yng ngogledd Cymru ac sydd o bosib â phrofiad diweddar o ddigartrefedd neu angen tai difrifol, a/neu â chefndir yn unrhyw un o’r meysydd canlynol: cyllid, cysylltiad defnyddwyr, cynhwysiad cymdeithasol, cyngor tai a iechyd a lles.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: MelanieJ@sheltercymru.org.uk

Mae Shelter Cymru yn credu bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartef gweddus a diogel.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.