Ymgynghorwyr Llawrydd – Datblygu Cymru

18 Rhagfyr 2019

Sefydlwyd Datblygu Cymru (Datblygu Cyf.) yn 2019 i ddathlu, cefnogi a chryfhau busnesau Cymru, a sefydlu prosiectau datblygu economaidd sydd yn gwella economi Cymru mewn ffyrdd arloesol, effeithiol, a chynaliadwy.

Mae rhwydwaith Datblygu Cymru yn cynnig gwasanaethau busnes dwyieithog i brosiectau, cyrff cyhoeddus a busnesau preifat dros Gymru gyfan.  Nod y rhwydwaith yw cefnogi mentrau Cymraeg i ffynnu, tra hefyd yn cefnogi busnesau Saesneg-eu-hiaith i gynnig gwasanaethau Cymraeg.

Mi fyddwn hefyd, o bryd i’w gilydd, yn ffurfio consortia i wasanaethau prosiectau mawr, mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus, mentrau cymunedol a busnesau preifat dros Gymru gyfan.

Rydym ar hyn o bryd yn edrych am arbenigwyr llawrydd yn y meysydd canlynol i ymuno â’r rhwydwaith…

  • Arbenigwyr Busnes
  • Arbenigwyr Digidol
  • Ymchwilwyr
  • Cyfieithwyr

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o brosiectau mwyaf cyffrous Cymru, cysylltwch heddiw ar helo@datblygu.cymru | 0800 955 1282 am ffurflen gais i ymuno a’r rhwydwaith.

http://www.datblygu.cymru | @DatblyguCymru | 0800 955 1282

Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.