Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol – Plaid Cymru Etholaeth Arfon

6 Awst 2019

Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AC am benodi

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog : rhwng £21,000 a £23,000

Mae’r gallu i gyfathrebu yn llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg yn hanfodol.

Ymholiadau a manylion pellach:

https://www.plaidcymruarfon.org/swydd_trefnydd_etholaeth_arfon_awst_2019

RichardThomas; Richard.Thomas2@cynulliad.cymru 01286 672076

Dyddiad cau am geisiadau: Hanner dydd, dydd Iau, 22 Awst 2019

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mawrth  27 Awst 2019

(This is an advertisement for a Full Time Organiser / Community Liaison Officer to work for Plaid Cymru Arfon Constituency,  Hywel Williams MP and Siân Gwenllian AM.  Complete fluency in oral and written Welsh is essential).

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.