Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion – Popeth Cymraeg

1 Gorffennaf 2019

Beth am gyfrannu at greu miliwn
o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 trwy ddilyn gyrfa fel Tiwtor Dysgu Cymraeg?

Dyma gyfle i diwtoriaid brwdfrydig ymuno â thîm Popeth Cymraeg (aelod o Ddysgu Cymraeg Y Gogledd Ddwyrain)
sy’n cynnal cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

’Dyn ni’n chwilio am diwtoriaid ymroddedig a chyfeillgar i roi profiadau dysgu gwych i’n dysgwyr.  Byddwch yn dilyn cwricwlwm a chyrsiau newydd sbon y Ganolfan ac yn helpu dysgwyr i fagu hyder i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg.

Mae angen tiwtoriaid rhan amser yn ardal Sir Ddinbych. Darperir hyfforddiant a chyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Oriau i’w trafod gyda’r ymgeiswyr. Cyflog: £28K- £31k (pro rata).  Gosodir ymgeiswyr ar bwyntiau gwahanol ar y raddfa yn unol â’u profiad a’u cymwysterau.  Gwyliau 36 diwrnod (pro rata) yn cynnwys gwyliau banc.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01745 812287 neu e-bostiwch gwybod@popethcymraeg.cymru

Anfonwch lythyr cais a C.V. trwy e-bost at Popeth Cymraeg (gwybod@popethcymraeg.cymru)

Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.