Swyddog Gwerthiant – Golwg/golwg360

10 Hydref 2019

Y swydd:

 • Cydlynu, gweinyddu a chynyddu gwerthiant hysbysebion yng nghylchgrawn Golwg a golwg360 a chwilio am bartneriaethau newydd.
 • Hyrwyddo gwaith Gwasanaethau Golwg, gan gynnwys gwerthu gwasanaethau’r cwmni a chwilio am gleientiaid newydd.
 • Cydweithio gyda’r Prif Weithredwr i chwilio am ffynhonellau newydd o incwm.
 • Aelod o dîm masnachol y cwmni gan gynnwys cynrychioli’r cwmni mewn digwyddiadau.
 • Cyfrannu syniadau masnachol mewn cyfarfodydd rheolaidd o’r tîm.
 • Byddwch yn gyfrifol am gadw at gyllidebau a thargedau ar gyfer cynyddu gwerthiant hysbysebion a chynnyrch y cwmni.
 • Cymryd rhan yn y broses tendro ar gyfer Gwasanaethau Golwg pan yn ofynnol.

Y person:

 • Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, a llawn syniadau sy’n hyderus yn eu gallu i ddwyn perswâd ar gwsmeriaid, a gwerthu cynnyrch.
 • Mae angen person trefnus, sy’n gallu cynllunio’n ofalus, gweithio i amserlen a chadw cofnod.
 • Mae angen person sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol, a sy’n barod i godi’r ffôn i drafod gydag, a gwerthu i gwsmeriaid hen a newydd.
 • Byddwch yn berson allblyg, sy’n gallu ymdrin yn dda â phobl gan fagu perthynas.

Yr amodau:

 • Lleoliad y swydd – Caerdydd neu Llanbedr Pont Steffan
 • Cytundeb parhaol, wedi cyfnod prawf o chwe mis
 • Cyflog sylfaenol oddeutu £21,000
 • Mae hon yn swydd lawn amser, ond gellid ystyried telerau rhan amser hefyd.

I wneud cais gyrrwch CV a llythyr cais i sianpowell@golwg.com

Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.