Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid – Cyngor y Gweithlu Addysg

1 Chwefror 2019

£29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Lleoledig yng Nghaerdydd

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Gweithredol Uwch yn chwarae rôl weithredol arweiniol yn gweinyddu’r cyllid ar gyfer Sefydlu athrawon yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru, a’r systemau cofnodi datblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr a ddarperir ar-lein, gan ateb

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar, profiad o roi cyflwyniadau ac yn rhugl yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar.  Bu ganddynt sgiliau rhyngbersonol rhagorol a phrofiad o ddatblygu a chynnal prosesau gweinyddol manwl a llunio adroddiadau.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio

Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.