Swyddog Digwyddiadau, lleoliad: Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon a Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon – Amgueddfa Cymru

12 Chwefror 2019

(Wedi ei lleoli yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon a Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon)

14 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd D – £9,049.65 – £11,427.15 y flwyddyn.

(Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £23,916.93 – £30,200.32 y flwyddyn)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 27 Chwefror 2019 erbyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
amgueddfa.cymru/swyddi/?id=1348
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.