Swyddog Datrys Cyswllt – Heddlu De Cymru

28 Ionawr 2019

Lleolir yn: Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Graddfa 3/4, yn dechrau ar £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50, y flwyddyn, pro rata (mae hyn yn cynnwys lwfans sifft o 20% a thaliadau penwythnos ychwanegol).

Rydym wrthi’n recriwtio ar gyfer ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg i lenwi swyddi gwag a ragwelir, er mwyn helpu gydag ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’n delio â’r holl alwadau brys a’r galwadau nad ydynt yn rhai brys gan y cyhoedd, felly mae’r gwaith yn werth chweil ac yn hanfodol i ddiogelu cymunedau De Cymru.  Mae’r PSC yn derbyn mwy na 2000 o alwadau bob dydd ac mae pob galwad yn wahanol.

Bydd gofyn i chi weithio sifftiau 24/7. Bydd gofyn i chi weithio patrwm sifft, a fydd yn cynnwys gweithio cyfuniad o sifftiau wyth, naw a deg awr dros gyfnod 24/7 am chwe diwrnod a fydd yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn a nos, a fydd yn cael eu dilyn gan bedwar diwrnod o orffwys.

Os hoffech ymuno â’n tîm sy’n ymatebol bob awr o’r dydd a’r nos, ewch i’n gwefan i wneud cais, gweler isod.

Gellir gwneud cais o 09.00 ddydd Llun 28 Ionawr 2019. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 ddydd Llun 18 Chwefror 2019 neu nes ein bod yn derbyn yr uchafswm o 400 o geisiadau, pa un bynnag sydd gyntaf.

Gwefan am fwy o wybodaeth
eservices.south-wales.police.uk/Jobs/Jobs/Default.aspx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.