Swyddog Datblygu – Mentrau Iaith Cymru

12 Ebrill 2019

Cyflog: £23,836- £25,295 y flwyddyn. (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: hyd at fis Mawrth 2020, gyda phosibilrwydd o barhad wedi hynny.

Lleoliad: Llanrwst neu Gaerfyrddin.

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad perthnasol o amryw o’r dyletswyddau yn y swydd ddisgrifiad, ond nid o reidrwydd i gyd. Rhai o’r prif ddyletswyddau fydd trefnu digwyddiadau, arwain ar brosiectau a hyrwyddo gwaith y Mentrau Iaith.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan disgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Dyddiad cau: 12pm Dydd Gwener y 26ain o Ebrill 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 7fed o Fai 2019

Am wybodaeth bellach: http://mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag-swyddog-datblygu-mentrau-iaith-cymru/

01492 643 401/ iwanhywel@mentrauiaith.cymru

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Mic.docx
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Swyddog-Datblygu-Ebrill-2019.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.