Swyddog Datblygu – De Ceredigion (dros dro), Menter a Busnes

6 Medi 2019

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Aberystwyth neu Gaerfyrddin

Mae’n bosib y disgwylir i’r deilydd swydd weithio o Goleg Amaethyddol leol

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Datblygu Rhanbarthol

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £28,959-£31,618

Cytundeb:                              Dros dro

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler disgrifiad swydd isod.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Datblygu-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.