Swyddog Datblygu – Brycheiniog (dros dro), Menter a Busnes

29 Tachwedd 2019

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Adref, Aberystwyth neu Gaerdydd

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Datblygu Rhanbarthol

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £28,959 – £31,618

Cytundeb:                              Dros dro

Sgiliau Dwyieithog:               Manteisiol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Datblygu.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Rhagfyr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.