Swyddog Cyfathrebu Marchnata – Amgueddfa Cymru

10 Ebrill 2019

Ail Hysbyseb

Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract Parhaol

35 awr yr wythnos

Gradd E: £26,095.18 – £32,089.12 y flwyddyn (wedi’i seilio ar gyflog llawn amser o £27,586.33 – £33,922.78)

Mae’r gallu i ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg a Saesneg yn hanfodol. Rhaid medru’r Gymraeg i safon canolradd o leiaf.

Dyddiad Cau: 7 Mai erbyn 23:59yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
amgueddfa.cymru/swyddi/?id=1354
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Mai 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.