Swyddog Cyfathrebu – Cyngor y Gweithlu Addysg

28 Ionawr 2019

£29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol.

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn ymgymryd â rôl flaenllaw wrth ddatblygu, gyflwyno ac adolygu strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu CGA ac yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o safonau’r Gymraeg, darparu cymorth i’r timau eraill gyda’u cydymffurfiaeth barhaus a chyfieithu ac addasu darnau byr i’r Gymraeg am gynnwys ar y we, negeseuon e-bost ayb.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar ac yn rhugl yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bu ganddynt sgiliau rhyngbersonol rhagorol a phrofiad o weithio mewn rôl cyfathrebu neu farchnata.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio

Disgrifiad swydd
CGA-4-Job-Description-and-Person-Specification-0119.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.