Swyddog Adolygu ac Ansawdd Gwasanaeth – Ombwdsmon

1 Ebrill 2019

Mae’r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd am driniaeth annheg neu lle maent wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd methiant o ryw fath ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelod o awdurdod lleol yng Nghymru efallai wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor ar gyfer aelodau.

Mae’r Ombwdsmon yn chwilio i benodi’r canlynol:

Swyddog Adolygu ac Ansawdd Gwasanaeth (£45,591 – £49,086)

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod heriau i benderfyniadau gwaith achos yr Ombwdsmon yn cael eu hadolygu’n gywir ac yn wrthrychol.

Mae’n hanfodol bod ganddynt ddealltwriaeth dda o swyddogaeth gwaith achos yr Ombwdsmon ac yn gweithredu’n ddiduedd ac yn deg wrth adolygu penderfyniadau gwaith achos yn annibynnol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu ac yn rheoli ein proses adolygu ansawdd ymhellach er mwyn sicrhau bod yr Ombwdsmon bob amser yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.

Mae sgiliau cyfathrebu a dadansoddi ardderchog yn hanfodol ar gyfer y swydd proffil uchel hon.

Am fwy o wybodaeth am y swydd hyn ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers/

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.