Rheolwr Ymgysylltu, Gogledd Cymru – Y Gymraeg yn hanfodol, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

12 Awst 2019

Contract:                    Parhaol

Oriau:                         Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Lleoliad:                     Gweithio o gartref – Gogledd Cymru

Adrodd i:                    Pennaeth Ymgysylltu: Cymru

Ystod:                         2

Cyflog:                       £23,000 – £27,000 y flwyddyn

Cyfeirnod y swydd:    BD032Wales

 

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Ymgysylltu sy’n siarad Cymraeg ar gontract parhaol, i weithio o gartref, ac sydd wedi’i leoli yng ngogledd Cymru.

Prif ddiben y swydd hon:

Gweithio fel rhan o’r Tîm Ymgysylltu i gyflenwi gweithgareddau ymgysylltu a chynhwysiant ledled Cymru, gan gynnwys ysgogi a chefnogi llif ceisiadau o ansawdd da; gan weithio mewn Ardaloedd Ffocws yn ôl y gofyn; a chyfrannu at, a gweithredu strategaethau allgymorth sydd wedi’u targedu at flaenoriaethau’r Fframwaith Cyllido Strategol.

Er mwyn bod yn gystadleuol yn y rôl, bydd angen i chi ddangos lefel uchel o wybodaeth, sgiliau a phrofiad yn erbyn ein meini prawf ar gyfer dethol.

Mae’r gallu i weithio’n hyderus yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

E-bost am fwy o wybodaeth: walescontact@heritagefund.org.uk 

Er mwyn adolygu’r disgrifiad swydd ac i wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais gan ddangos sut rydych yn bodloni Manyleb y Person yn:

https://forms.hlf.org.uk/applications/HLFJobs_PublicPortal.ofml

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos  ddydd Iau 29 Awst 2019 a bydd y cyfweliad yn cael ei gynnal ar 5 a/neu 6 Medi 2019 yng ngogledd Cymru.

Os nad ydych wedi clywed gan y swyddog recriwtio bythefnos ar ôl y dyddiad cau, gallwch gymryd nad ydych wedi bod yn llwyddiannus.

Diolch am eich diddordeb yn y rôl hon ac yn ein sefydliad.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.