Rheolwr Polisi (dros gyfnod mamolaeth) (secondiad) – Mudiad Meithrin

26 Tachwedd 2019

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau ar 01970 639639 leanne.marsh@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11:59yh 06.01.2020

Cyfweliadau: 21.01.2020, lleoliad i’w gadarnhau.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
1b-Rheolwr-Polisi-1-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.