Rheolwr Materion Allanol – Y Brifysgol Agored yng Nghymru

7 Tachwedd 2019

Rhwng £41,526 a £49,553

Cyf: 16632

Lleolir yng Nghaerdydd

Cytundeb Cyfnod Penodol tan fis Ionawr 2021

Rydym yn chwilio am rywun arbennig i ymuno â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu yng Nghymru i arwain ein gwaith ar faterion cyhoeddus. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr gan hyrwyddo buddiannau’r Brifysgol Agored i randdeiliaid allanol a byddwch yn cymryd cyfrifoldeb penodol dros ddatblygu cydberthnasau’r Brifysgol Agored yng Nghymru â chyllidwyr a llunwyr polisi.

Rydym wedi bod yn tyfu’n ddiweddar, ac wrth i fwy a mwy o ddysgwyr ymuno â’r Brifysgol Agored, mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn parhau i adeiladu ar enw da’r Brifysgol Agored fel prif ddarparwr dysgu o bell hyblyg o ansawdd uchel. Byddwch yn gweithio’n agos iawn gyda’r Cyfarwyddwr ac aelodau eraill o’r uwch-dîm yng Nghymru i gyflwyno gweithgarwch cyfathrebu wedi’i dargedu, ymgysylltu â digwyddiadau cyhoeddus ac ymgymryd ag amrywiaeth o waith dylanwadu. Ynghyd â chydweithwyr materion cyhoeddus yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, byddwch yn helpu i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu mewn ffordd gydgysylltiedig yn ei hymwneud â llywodraethau a chyllidwyr ledled y DU.

A chithau’n weithiwr materion cyhoeddus profiadol proffesiynol, byddwch yn defnyddio eich rhwydweithiau eang yng Nghymru i lunio negeseuon Y Brifysgol Agored a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais ewch i http://www.open.ac.uk/about/employment/region/cardiff, ffoniwch Y Brifysgol Agored yng Nghymru ar 029 20 26 27 16, anfonwch neges e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch i’r Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Custom House Street, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.

Dyddiad cau: 20 Tachwedd 2019.
Dyddiadau cyfweld: 26 Tachwedd 2019

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/external-affairs-manager-16632
Ffurflen gais
OUiW-Application-for-1.doc
Disgrifiad swydd
16632-External-Affairs.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Tachwedd 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.