Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd – Menter a Busnes 

9 Gorffennaf 2019

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                      Datblygu Bwyd

Lleoliadau:                              Llanelwy neu Bangor (neu weithio o adref)

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm –  Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Bychain a Meicro

Graddfa:                                  5

Cyflog:                                     £30,732-£32,785

Cytundeb:                               Llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan amser,  o leiaf 30 awr yr wythnos)

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu-Sector-Bwyd.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.