Rheolwr Cymraeg i’r Teulu – Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro

22 Gorffennaf 2019

Cyflog: Gradd 8 £28,221 – £32,233

Dechrau Medi 1af 2019

 

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg i’r Teulu’ ac i gynorthwyo gyda rhaglen ddysgu anffurfiol y gwasanaeth i ddysgwyr. 

Manylion pellach ar wefan y Cyngor Sir

https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d269393Bl22%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=cym

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.