Prif Weinyddwr – Eglwys Bresbyteraidd Cymru

7 Ionawr 2019

Mae EBC yn edrych i benodi Prif Weinyddwr i weithio yn Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd.

Oriau – 17.5 awr yr wythnos

Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 60-64, (£42,152 – £43,685) ynghyd â lwfans tŷ, lwfans car (pro rata) a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. Os am sgwrs gyfrinachol, a/neu i sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Meirion Morris, 07917422542 neu ysgrifennydd.cyffredinol@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd fydd 4 o’r gloch, Dydd Gwener Chwefror 1af, 2019 a cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar y 15fed o Chwefror 2019.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.