Penodi’r Cadeirydd – Llywodraeth Cymru

10 Hydref 2019

COMISIWN SEILWAITH CENEDLAETHOL CYMRU

Cydnabyddiaeth ariannol: £400 y dydd

Ymrwymiad amser: 5 diwrnod y mis

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC) – ai chi yw’r person hwnnw? Ydych chi’n meddwl yn strategol ac yn poeni am Gymru a’i hamgylchedd, ei heconomi, ei diwylliant a llesiant cenedlaethau’r dyfodol?

Os ydych chi’n credu bod gennych yr awydd, y brwdfrydedd a’r uchelgais i arwain corff sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor mwy gwybodus ar strategaeth hirdymor ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith, yna gallai’r rôl hon fod yn berffaith ar eich cyfer chi.

Am ragor o fanylion a gwneud cais, ewch i http://cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus  neu os oes gennych gwestiynau cysylltwch â Llinell Gymorth Adnoddau Dynol ar 03000 255454 neu e-bostiwch penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal yn ystod Ionawr 2020.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/6302-Appointment-of-Chair-National-Infrastructure-Commission-for-Wales/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.