Penodi Aelodau Annibynnol – Llywodraeth Cymru

3 Gorffennaf 2019

Sefydliad

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Penodi Aelodau Annibynnol (Cyffredinol)

Tâl cydnabyddiaeth

£9,360 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser

4 diwrnod y mis, ond yn fwy yn aml oherwydd galwadau sefydliadol.

Cefndir

Mae angen Dau Aelod Annibynnol (Cyffredinol) ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gyfer rôl yr Aelod Annibynnol cyntaf, bydd angen ichi ddangos bod gennych enw da am arloesi’n llwyddiannus a gwthio’r ffiniau mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Ar gyfer rôl yr ail Aelod Annibynnol, byddwch yn ymwybodol o egwyddorion llywodraethu da, yn gallu herio syniadau confensiynol i sbarduno trafodaeth gadarnhaol a gwneud penderfyniadau. Yn ddelfrydol byddwch wedi gwasanaethu mewn rôl anweithredol neu fel ymddiriedolwr.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/6097-Appointment-of-Independent-Members-two-posts/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.