Penodi dau Aelod Annibynnol i Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru – Llywodraeth Cymru

6 Mehefin 2019

CYNGHORAU IECHYD CYMUNED YNG NGHYMRU

Penodi dau Aelod Annibynnol i Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Ymrwymiad amser

Aelodau Annibynnol y Bwrdd – hyd at 4 diwrnod y mis

Cydnabyddiaeth ariannol

Ni oes tâl am gyflawni’r rôl yma.

Llywio iechyd y genedl

Rydym yn ceisio penodi dau aelod annibynnol i Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned. Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio ar lefel strategol genedlaethol, gan osod safonau a monitro perfformiad.

Rôl Aelodau Annibynnol y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

Mae’n gyfnod cyffrous i ysgwyddo’r rôl, gan y bydd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn cael eu disodli dros y blynyddoedd nesaf gan gorff Llais y Dinesydd newydd a fydd yn cynrychioli buddiannau dinasyddion ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  Rydym yn chwilio am ddau aelod strategol a fydd yn arwain y Bwrdd a’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn ystod y cyfnod pontio i’r trefniadau newydd.

Nodwch: mae’r penodiad yma ar wahân i benodiad Aelodau i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru, ac ni chaniateir i ymgeiswyr gael eu penodi i’r ddwy rôl.  I gael rhagor o fanylion am y penodiadau ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’ch cais, cysylltwch â Desg Gymorth y Cydwasanaethau ar 03000 255454 neu ebostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 03000 255454.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.