Pennaeth Polisi – Ombwdsmon

1 Ebrill 2019

Mae’r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd am driniaeth annheg neu lle maent wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd methiant o ryw fath ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelod o awdurdod lleol yng Nghymru efallai wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor ar gyfer aelodau.

Mae’r Ombwdsmon yn chwilio i benodi’r canlynol:

Pennaeth Polisi (£37,851 – £42,684)

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddatblygu polisi ar gyfer yr Ombwdsmon, cynllunio a chyflwyno strategaethau a blaenoriaethau’r Ombwdsmon a chynghori’r Ombwdsmon ar faterion allweddol polisi cyhoeddus.

Mae profiad blaenorol o hyrwyddo polisi cyhoeddus a dealltwriaeth o faterion cyfredol ym mholisi a phrosesau cyhoeddus yn ofynnol. Mae sgiliau dadansoddi, cyfathrebu a chyflwyno ardderchog yn hanfodol ar gyfer y swydd proffil uchel hon.

Am fwy o wybodaeth am y swydd hyn ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers/

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.