Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata, Cymru – RSPB Cymru

23 Gorffennaf 2019

Fedrwch chi greu strategaethau cyfathrebu sy’n ysbrydoli pobol i greu byd sy’n gyfoethocach ei fywyd gwyllt? Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn dwyieithog a dylanwadol sy’n gweithio yn y maes cyfathrebu i arwain ein tîm cyfathrebu a marchnata yng Nghymru.

Yn aelod o dîm newydd Ariannu a Chyfathrebu Cymru, bydd y rôl hon yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio cyflawni ein strategaeth gyfathrebu. Bydd y rôl yn cynnwys adnabod a siapio straeon sy’n taro deuddeg â chynulleidfaoedd yng Nghymru, sy’n hyrwyddo a diogelu ein brand, yn meithrin perthynas â llunwyr barn, yn creu cynhyrch cyfathrebu ar gyfer ein prif brosiectau, ein safleoedd a phartneriaethau ac yn ysbrydoli pobl i gefnogi ein gwaith cadwraeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad proffesiynol ym maes cyfathrebu a marchnata as sy’n teimlo’n angerddol am fyd natur. Yn hyderus wrth gyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, byddwch yn chwaraewr tîm â’r gallu i helpu eraill i gyflawni eu hamcanion. Mae’r gallu i hyrwyddo gwaith yr RSPB yng Nghymru a gweithredu i warchod ein brand yn effeithiol ar bob cyfle yn hanfodol. Bydd y gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal â meddu ar brofiad helaeth o reoli timau a sgiliau yn ymwneud â’r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn sicrhau y gwnewch chi ffynnu mewn rôl sy’n sicr o’ch ymestyn ond bydd hefyd yn rhoi boddhad mawr i chi.

I ymgeisio danfonwch i Karen Harvey, ysgrifenyddes bersonol i’r Cyfarwyddwr karen.harvey@rspb.org.uk 029 2035 3004 neu am unryw ymholiad: katie-jo.luxton@rspb.org.uk

Ffurflen gais
Welsh-Application-Form-Head-of-CM.docx
Disgrifiad swydd
tTHbV-22-headofcommunicationsandmarketingrp-fina.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.