Golygydd Cynnwys Gwefan y We – CBAC

11 Chwefror 2019

Tymor dros dro – 31 Rhagfyr 2019

£22,530 – £24,474yf

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys Gwe sy’n siarad Cymraeg i ymuno â’n tîm sy’n tyfu yma yn CBAC yng Nghaerdydd.

Byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio ein systemau cynnwys i ymgymryd â thasgau gweinyddu ac optimeiddio gwefan ar draws nifer o wefannau presennol a chynhyrchu copi gwefan creadigol sy’n ennyn diddordeb. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio ar brojectau datblygu gwefannau newydd cyffrous.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig cryf, sgiliau rhyngbersonol gwych, profiad o reoli cynnwys a gwybodaeth ddigonol o HTML a SEO.

Os ydych chi’n benderfynol, yn greadigol ac eisiau dysgu sgiliau newydd mewn tîm marchnata prysur – gallai’r swydd hon fod yn berffaith i chi

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan, gweler isod, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189.   

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cbac.co.uk/swyddi/?language_id=2
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.