Mae Golwg yn chwilio am bobl ifanc (15-25 oed) i ymuno â phanel ymgynghori – Golwg

30 Medi 2019

Diddordeb mewn newyddion a materion cyfoes?

Eisiau cyfrannu at gyfeiriad y prif wasanaeth newyddion Cymraeg annibynnol?

Mae Golwg yn chwilio am bobl ifanc (15-25 oed) i ymuno â phanel ymgynghori er mwyn helpu’r tîm arweinyddol wneud penderfyniadau ynglyn â sut i hyrwyddo gwasanaeth golwg360, bro360 a chylchgrawn Golwg.

Mae hyn yn gyfle gwych i unrhyw un swydd â diddordeb mewn newyddiaduraeth, eisiau profiad o eistedd ar fwrdd a helpu llywio strategaeth busnes. Bydd y panel yn cyfarfod yn achlysurol mewn lleoliadau gwahanol.

Rôl ddi-dâl ond talir treuliau o fewn rheswm.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sian Powell – sianpowell@golwg.com

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.