Gohebydd – Bro360

6 Mehefin 2019

Cyfle ardderchog i roi llais i straeon lleol

Mae Bro360 yn chwilio am berson brwdfrydig i lenwi swydd…

GOHEBYDD 

i weithio yn ardal Arfon a Cheredigion.

Y gwaith: Creu, golygu a hyrwyddo straeon i wefannau newyddion lleol Bro360, a phontio rhwng y gwasanaethau lleol a gwasanaeth golwg360.cymru.

Y person: Person brwdfrydig, craff sy’n barod i weithio’n galed a chyflym i chwilio am straeon gwreiddiol a chreu deunydd aml-gyfrwng.

Sgiliau: Gallu i sgrifennu’n glir a bywiog, gallu i olygu, trwyn am wybodaeth, diddordeb gwirioneddol mewn pobl a chymunedau.

Y swydd: Llawn amser, gyda phensiwn. Posibilrwydd o swydd dan hyfforddiant.

Cysylltwch cyn gynted ag y bo modd, gyda CV llawn a llythyr cais.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth: cysylltwch ag Owain Schiavone ar 01570 423539 neu owainschiavone@golwg.com.

Y cyfeiriad: Owain Schiavone, Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan SA48 7LX.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.