Dadansoddwr Data – Menter a Busnes

2 Rhagfyr 2019

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                      Bwyd

Lleoliadau:                              Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm Arloesedd a Mynediad i Farchnadoedd Newydd

Gradd:                                      4

Cyflog:                                    £28,959-£31,618

Cytundeb:                              Parhaol- llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser: isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%)

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i ddadansoddi data ar gyfer amrediad eang o bwrpasau.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Dadansoddwr-Data.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.