Cynllun Pontio Cynradd – Uwchradd, Llywodraeth Cymru

25 Tachwedd 2019

Telerau: Swydd a Chyflog Athro Uwchradd a Chefnogaeth Broffesiynol am Dymor

Nod y cynllun pontio

Mae ein strategaeth Cymraeg 2050 ar gyfer creu miliwn o siaradwyr Cymraeg yn gosod targedau hirdymor ar gyfer cynyddu nifer yr athrawon Cymraeg a’r athrawon cyfrwng Cymraeg.

Felly rydym yn darparu ac yn treialu cwrs pontio newydd hwylus ar gyfer athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig (SAC) sector cynradd er mwyn iddynt dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth i gael trosi i addysgu yn y sector uwchradd.

Bydd unigolion yn gwneud cais i gael bod yn rhan o’r cynllun trwy Lywodraeth Cymru.

Bydd pawb a fydd rhan o’r cynllun yn derbyn cyflog ar y raddfa briodol am dymor ysgol. Byddwch yn cael cytundeb ac yn cael eich talu gan yr ysgolion/awdurdodau lleol.

Strwythur y rhaglen

  • Darperir y rhaglen mewn partneriaeth rhwng ysgolion a darparwyr addysg gychwynnol athrawon (AGA) er mwyn eich paratoi a’ch cefnogi’n llwyr i addysgu mewn ysgol uwchradd
  • Cynhelir y peilot cyntaf yn ystod tymor yr haf 2020, gan gychwyn ar 20 Ebrill.
  • Bydd disgwyl i chi fod yn addysgu gwersi o wythnos 2 ymlaen gydag amserlen a fydd yn cynyddu o 50% i 80% dros y tymor.
  • Bydd yr ysgolion ble byddwch yn gweithio yn darparu ystod o brofiadau a chefnogaeth a fydd yn rhoi datblygiad proffesiynol i unigolion
  • Bydd gan bob unigolyn fynediad i Gefnogwr Proffesiynol o fewn yr ysgol a bydd pedwar diwrnod o gefnogaeth yn cael eu darparu gan ddarparwyr AGA ar sgiliau athro uwchradd.

Proses recriwtio a dethol

Ceir rhagor o wybodaeth am y broses ynghyd â ffurflen gais i unigolion drwy glicio ar y ddolen yma: https://www.darganfodaddysgu.cymru/pontio-uwchradd/

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth eto, mae croeso i chi gysylltu â thîm y Cynllun Pontio Cyfrwng Cymraeg ar AthrawonCC.WMTeachers@llyw.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.