Cynhyrchydd Ieuenctid a’r Gymuned (Cymru) – Opera Cenedlaethol Cymru

7 Ionawr 2019

Wedi’i leoli yn Venue Cymru, Llandudno

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Celfyddydol i gymryd cyfrifoldeb am greu a darparu portffolio cyffrous o brosiectau a chynyrchiadau yn y rhaglen ieuenctid a chymuned, gydag ystod eang o artistiaid a chyfranogwyr. Mae Adran Ieuenctid a Chymunedol WNO yn dîm cynhyrchu prysur a chreadigol sydd ag ystod eang o bartneriaid ledled Cymru.

Byddwch wedi’ch lleoli yn Venue Cymru, Llandudno a bydd gofyn i chi deithio i’r Swyddfa yng Nghaerdydd unwaith y mis ar gyfer cyfarfodydd tîm a chwmni.

Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod yn rhugl yn Gymraeg, meddu ar brofiad perthnasol mewn sefydliad celfyddydol proffesiynol a chael hanes profedig o ddatblygu a chynnal ystod eang o bartneriaethau a rhaglenni sy’n ymgysylltu amrywiaeth o bobl. Mae gwybodaeth o sut y cynhyrchir theatr, opera a chyngherddau yn hanfodol. Mae’r gallu i weithio’n empathig gyda llawer o gymunedau rhyng-genedlaethol a phobl ifanc, sgiliau rheoli amser rhagorol a’r gallu i weithio’n effeithiol o’ch pen a’ch pastwn eich hun ac fel rhan o dîm mewn sefydliad mawr, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:             Dydd Gwener 18 Ionawr 2019 (12 pm)

Cyfweliadau:                                                    I’w cadarnhau

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy’n cynrychioli cymdeithas ac sy’n dwyn ynghyd pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i helpu i siapio’r hyn a wnawn a sut y gweithiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), a phobl anabl sy’n dymuno ymgeisio.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, gweler wefan isod. 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

This advert is for Youth & Community Producer (Wales) and Welsh is essential for this post.

Gwefan am fwy o wybodaeth
wno.org.uk/cy/about/work-for-us#Swyddi-gwaga
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.